Názov: Anatomy (bones, joints, muscles) for 4th year post BSc study GVM (for graduates of JSP Animal Science) : [Anatómia (kosti, kĺby, svaly) pre 4. ročník post-bakalárskeho štúdia VVL (pre absolventov JSP Náuka o živočíchoch)]
Zápis: MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Anatomy (bones, joints, muscles) for 4th year post BSc study GVM (for graduates of JSP Animal Science) : [Anatómia (kosti, kĺby, svaly) pre 4. ročník post-bakalárskeho štúdia VVL (pre absolventov JSP Náuka o živočíchoch)] Rec. Ľudovít Lenhardt, Viera Almášiová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-502-5, 123 s.
Rok vydania: 2016
Kategória: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:MAŽENSKÝ Dávid50 %
FLEŠÁROVÁ Slávka50 %
Recenzenti: Ľudovít Lenhardt, Viera Almášiová.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-502-5
Rozsah: 123 s
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
Skip to content