Názov: Prehľad dejín biológie, lekárstva a farmácie : [Review pf biology, medicine and pharmacy history]
Zápis: BAČKOR, Martin - BAČKOROVÁ, Miriam. Prehľad dejín biológie, lekárstva a farmácie : [Review pf biology, medicine and pharmacy history] Rec. Jozef Alberty, Tatiana Kimáková. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2018. ISBN 978-80-8152-650-3, 155 s. [8,4AH]
Rok vydania: 2018
Kategória: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:BAČKOR Martin50 %
BAČKOROVÁ Miriam50 %
Recenzenti: Jozef Alberty, Tatiana Kimáková.
Podiel UVLF: 50 %
Vydavateľ: UPJŠ
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8152-650-3
Rozsah: 155 s. [8,4AH]
Oblasť výskumu: 130 - Vedy o živej prírode
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0031111-Prehlad-dejin-biologie-lekarstva-a-farmacie/
Skip to content