Názov: Špeciálna bakteriológia : Gram-negatívne baktérie.
Zápis: PILIPČINEC, Emil - PISTL, Juraj - ŽILKA, Norbert - DORKO, Erik - KOŠČOVÁ, Jana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - NEMCOVÁ, Radomíra - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana. Špeciálna bakteriológia : Gram-negatívne baktérie. Rec. Monika Pipová, Andrea Lauková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-571-1, 382 s.
Rok vydania: 2018
Kategória: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:PILIPČINEC Emil51 %
PISTL Juraj10 %
ŽILKA Norbert5 %
DORKO Erik5 %
KOŠČOVÁ Jana12 %
TKÁČIKOVÁ Ľudmila7 %
NEMCOVÁ Radomíra5 %
SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ Ivana5 %
Recenzenti: Monika Pipová, Andrea Lauková.
Podiel UVLF: 90 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-571-1
Rozsah: 382 s.
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
Skip to content