Názov: Synthesis of metal nanoparticles using lichens and their biological applications.
Zápis: BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Matej - SALAYOVÁ, Aneta - GOGA, Michal. Synthesis of metal nanoparticles using lichens and their biological applications. In: ABD-ELSALAM, Kamel A. et al. Fungal Cell Factories for Sustainable Nanomaterials Productions and Agricultural Applications. 1. vyd. New York : Elsevier, 2023. ISBN 978-0-323-99922-9, online, s. 163-203.
Rok vydania: 2023
Kategória: V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
Typ výstupu: KAP - kapitola
Autori:BEDLOVIČOVÁ Zdenka25 %
BALÁŽ Matej25 %
SALAYOVÁ Aneta25 %
GOGA Michal25 %
Autori vydania:ABD-ELSALAM Kamel A.
Vydanie: Fungal Cell Factories for Sustainable Nanomaterials Productions and Agricultural Applications
online, S. 163-203
Vydavateľ: Elsevier
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: New York
Krajina vydania: Spojené štáty americké
ISBN:978-0-323-99922-9
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
Názov študijného odoboru: farmácia
Jazyk: anglický
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323999229000179
Skip to content