RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V2 BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Matej - SALAYOVÁ, Aneta - GOGA, Michal. Synthesis of metal nanoparticles using lichens and their biological applications. In: ABD-ELSALAM, Kamel A. et al. Fungal Cell Factories for Sustainable Nanomaterials Productions and Agricultural Applications. 1. vyd. New York : Elsevier, 2023. ISBN 978-0-323-99922-9, online, s. 163-203.
2023 V3 TAKÁČ, Peter - MICHALKOVÁ, Radka - ČIŽMÁRIKOVÁ, Martina - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - TAKÁČOVÁ, Gabriela. The role of silver nanoparticles in the diagnosis and treatment of cancer: Are there any perspectives for the future?. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 2 (2023), art. no. 466, p. [1-44]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 PRISTÁŠOVÁ, Veronika - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka. Stanovenie antioxidačnej aktivity strieborných nanočastíc pripravených zelenou syntézou : [Determination of antioxidant activity of silver nanoparticles prepared by green synthesis] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2023. ISSN 2585-9609, Roč. 5, č. 1 (2023), s. 52-61.
2023 V2 REINEROVÁ, Mária - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - BALÁŽOVÁ, Ľudmila. Zelená syntéza kovových nanočastíc s potenciálnou antimikrobiálnou aktivitou : [Green synthesis of metallic nanoparticles with potential antimicrobial activity] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 67-68.
2022 V2 BEDLOVIČOVÁ, Zdenka. Green synthesis of silver nanoparticles using actinomycetes : Chapter 21. In: ABD-ELSALAM, Kamel A. et al. Green Synthesis of Silver Nanomaterials : A volume in Nanobiotechnology for Plant ProtectionGreen Synthesis of Silver Nanomaterials. 1. vyd. New York : Elsevier, 2022. ISBN 978-0-12-824508-8, online, s. 547-569 [1,7AH]
2022 V3 BALÁŽOVÁ, Ľudmila - KURHAJEC, Slavomír - KELLO, Martin - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - ZIGOVÁ, Martina - PETROVOVÁ, Eva - BEŇOVÁ, Katarína - MOJŽIŠ, Ján - EFTIMOVÁ, Jarmila. Antiproliferative effect of Phellodendron amurense Rupr. based on angiogenesis. In: Life. 2022. ISSN 2075-1729, Vol. 12, no. 5 (2022), art. no. 767, p. [1-18]
(2022: 3.200 - IF, 46 - H-index, 3.200 - IF 5y, 0.634 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2022 V3 BALÁŽOVÁ, Ľudmila - ČIŽMÁROVÁ, Anna - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - SALAYOVÁ, Aneta - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Zelená syntéza strieborných nanočastíc a ich antibakteriálna aktivita : [Green synthesis of silver nanoparticles and their antibacterial activity] In: Chemické listy. 2022. ISSN 0009-2770, Vol. 116, no. 2 (2022), p. 135-140.
(2022: 0.600 - IF, 30 - H-index, 0.300 - IF 5y, 0.158 - SJR, Q4 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2021 ADC SALAYOVÁ, Aneta - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - DANEU, Nina - BALÁŽ, Matej - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Green synthesis of silver nanoparticles with antibacterial activity using various medicinal plant extracts: Morphology and antibacterial efficacy. In: Nanomaterials. 2021. ISSN 2079-4991, Vol. 11, no. 4 (2021), art. no. 1005, p. [1-20]
(2021: 5.719 - IF, 80 - H-index, 5.810 - IF 5y, 0.839 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2021 ADC BALÁŽ, Matej - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - DANEU, Nina - SIKSA, Patrik - SOKOLI, Libor - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - SALAYOVÁ, Aneta - DŽUNDA, Róbert - KOVÁČOVÁ, Mária - BUREŠ, Radovan - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka. Mechanochemistry as an alternative method of green synthesis of silver nanoparticles with antibacterial activity: A comparative study. In: Nanomaterials. 2021. ISSN 2079-4991, Vol. 11, no. 5 (2021), at. no. 1139, p. [1-25]
(2021: 5.719 - IF, 80 - H-index, 5.810 - IF 5y, 0.839 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2021 ADF PITOŇÁKOVÁ, Silvia - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka. Vplyv extrakčných podmienok na antioxidačnú aktivitu strieborných nanočastíc pripravených z rastlinných extraktov : [Impact of extraction conditions on antioxidant activity of silver nanoparticles prepared from plant extracts] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2021. ISSN 2585-9609, Roč. 3, č. 3 (2021), s. 5-12.
Počet záznamov v databáze: 55
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 6
Skip to content