Rok Kategória
Publikácia
2021 ACB HERICH, Róbert - SZABÓOVÁ, Renáta - LENHARDT, Ľudovít. Základy patológie pre farmaceutov : [Basics of pathology for pharmacists] Rec. Zuzana Ševčíková, Štefan Tóth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-727-2, 119 s. [7,1AH]
2021 ACB STANIČOVÁ, Jana - VEREBOVÁ, Valéria. Biophysics - methods and instruments. Rec. Ján Sabo, Jana Šimková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-712-8, 155 s. [5,6AH]
2021 ACB SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PETRILLA, Vladimír. Fyziológia nervov, svalov a termoregulácie : Pre poslucháčov ŠP Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Rec. Agnesa Lukačinová, Zuzana Maková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-728-9, 102 s. [6,78AH]
2021 ACB LAZAR, Gabriel - DOLNÍK, Michal - POŠIVÁK, Ján. Andrológia - praktické cvičenia. Rec. Igor Valocký, František Novotný. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-729-6, 116 s. [3,1AH]
2021 ACB ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana. Základy fyziológie potravinových zvierat : Praktické cvičenia. Rec. Agnesa Lukačínová, Viera Almášiová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-722-7, 79 s. [4,014AH]
2021 ACB MARCIN, Andrej - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - NAĎ, Pavel. Priemyselné krmivá a diéty pre psov : [Commercial feeds and diets for dogs] Rec. Aladár Maďari, Tomáš Mihok. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-736-4, 83 s. [3,5AH] [3,50 AH]
2021 ACB DUDRIKOVÁ, Eva - VÝROSTKOVÁ, Jana - MAĽOVÁ, Jana. Výživa ľudí : I. diel. Rec. Ivana Regecová, Katarína Fatrcová-Šrámková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-740-1, 144 s. [10,1AH]
2021 ACB HISIRA, Vladimír - MUDROŇ, Pavol - NAGY, Oskar - KADAŠI, Marián - KLEIN, Róbert - LEŠKOVÁ, Lenka - MEKKOVÁ, Simona - PAULÍKOVÁ, Iveta. Veterinary Propedeutics : [Veterinárna propedeutika] Rec. Ján Bílek, Ladislav Lang. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-746-3, 225 s. [13,89AH]
2021 ACB FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - VASIĽ, Milan. e-Atlas plemien zvierat: hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané : [e-Atlas breeds of animal: cattle, sheep, goats, pigs] Rec. Jaroslav Novotný, Vladimír Hisira. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-739-5, online, 125 s.
2021 ACD TAKÁČ, Peter. Liečivá ovplyvňujúce gastrointestinálny trakt. In: MIROSSAY, Ladislav et al. Základná farmakológia a farmakoterapia : I., II.. 2. prepr. vyd. Košice : EQUILIBRIA, 2021. ISBN 978-80-8143-273-6, s. 292-340.
Počet záznamov v databáze: 24699
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 2 z 2470
Skip to content