Dátum Dokument
04. 07. 2022   Rozhodnutie o súhlase so zrušením odboru habilitačného a inauguračného konania veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
04. 07. 2022   Rozhodnutie o súhlase so zrušením odboru habilitačného a inauguračného konania súdne a verejné veterinárske lekárstvo
30. 08. 2021   Rozhodnutie o zrušení študijného programu virológia v dennej forme v anglickom jazyku
30. 08. 2021   Rozhodnutie o zrušení študijného programu virológia v externej forme v slovenskom jazyku
30. 08. 2021   Rozhodnutie o zrušení študijného programu virológia v externej forme v anglickom jazyku
30. 08. 2021   Rozhodnutie o zrušení študijného programu virológia v dennej forme v slovenskom jazyku
30. 08. 2021   Rozhodnutie o schválení návrhu úpravy spoločného študijného programu farmácia v dennej forme v slovenskom jazyku
30. 03. 2021   Rozhodnutie o schválení návrhu úpravy študijného programu veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia v dennej forme v slovenskom jazyku
30. 03. 2021   Rozhodnutie o schválení návrhu úpravy študijného programu veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia v dennej forme v anglickom jazyku
30. 03. 2021   Rozhodnutie o schválení návrhu úpravy študijného programu veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia v externej forme v slovenskom jazyku
30. 03. 2021   Rozhodnutie o schválení návrhu úpravy študijného programu VChOaR veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia v externej forme v anglickom jazyku
15. 03. 2021   Rozhodnutie o schválení návrhu študijného programu veterinárna sestra v dennej forme v slovenskom jazyku
15. 03. 2021   Rozhodnutie o schválení návrhu študijného programu veterinárna sestra v externej forme v slovenskom jazyku
15. 03. 2021   Rozhodnutie o schválení návrhu študijného programu veterinárna sestra v dennej forme v anglickom jazyku
10. 03. 2021   Rozhodnutie o schválení zmeny názvu študijného programu welfare a ochrana zvierat na pohoda a ochrana zvierat v dennej forme v slovenskom jazyku
10. 03. 2021   Rozhodnutie o schválení zmeny názvu študijného programu welfare a ochrana zvierat na pohoda a ochrana zvierat v externej forme v slovenskom jazyku
05. 03. 2021   Rozhodnutie o schválení návrhu študijného programu welfare a ochrana zvierat v dennej forme v slovenskom jazyku
05. 03. 2021   Rozhodnutie o schválení návrhu študijného programu welfare a ochrana zvierat v externej forme v slovenskom jazyku
05. 03. 2021   Rozhodnutie o schválení návrhu študijného programu rodinný farmár v dennej forme v slovenskom jazyku
05. 03. 2021   Rozhodnutie o schválení návrhu študijného programu rodinný farmár v externej forme v slovenskom jazyku
Počet rozhodnutí v databáze: 100
Strana 5 z 5
Skip to content