Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
015UVLF-4/2023 2023 2025 Inovatívne metódy prípravy anatomických preparátov vo veterinárskej medicíne KEGA Krešáková Lenka
1/0237/23 2023 2026 Kondiciované médium mezenchýmových kmeňových buniek tukového tkaniva a amniónových obalov: inovatívna terapia chronických rán VEGA Humeník Filip
1/0237/23 2023 2026 Kondiciované médium mezenchýmových kmeňových buniek tukového tkaniva a amniónových obalov: inovatívna terapia chronických rán VEGA Humeník Filip
004UVLF-4/2023 2023 2025 Implementácia alternatívnych modelových organizmov a metód v rámci vysokoškolského vzdelávania KEGA Luptáková Lenka
1/0161/23 2023 2026 Diverzita a molekulová analýza Nosema spp. u včelstiev na Slovensku v súvislosti s výskytom rezíduí pesticídov v prostredí VEGA Valenčáková Alexandra
012UVLF-4/2023 2023 2025 Príprava progresívneho vzdelávacieho procesu pre výučbu fyziológie v novom akreditovanom študijnom programe "veterinárna sestra" KEGA Sopková Drahomíra
VEGA 1/0162/23 2023 2025 Zníženie používania antibiotík v programoch kontroly mastitíd dojníc VEGA Zigo František
SLeK/01/2022-23 2022 2023 Obezita z pohľadu farmaceutickej praxe Iné Holécyová Monika
2022-05-15-001 2022 2023 Vplyv patogénov mliečnej žľazy na produkciu a stupeň oxidačného stresu u dojníc Iné Zigo František
APVV-21-0129 2022 2025 Vplyv modulácie črevnej mikrobioty probiotickými baktériami na stimuláciu aktivity myogénnych kmeňových buniek u hydiny APVV Karaffová Viera
Počet záznamov v databáze: 351
Strana 2 z 36
Skip to content