Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
006UVLF-4/2023 -0001 -0001 KEGA Lazár Peter
1/3258/96 1996 1998 Antiretrovirálna aktivita aromatických polycyklických diónov: mechanizmus interakcie na bunkovej a molekulovej úrovni VEGA Staničová Jana
2/1998 1998 2000 Vývoj a charakterizácia novej triedy antiretrovírusových a protinádorových látok na báze antrachinónov: mechanizmus účinku hypericínu a jeho derivátov na molekulovej a bunkovej úrovni. Staničová Jana
1/6027/99   1999 2001 Antiretrovírusová a antineoplastická aktivita hypericínu a hypokrelínu: mechanizmus interakcie na bunkovej a molekulovej úrovni a jeho korelácia s intramolekulovým prenosom protónu VEGA Staničová Jana
1/6027/99     1999 2001 Antiretrovírusová a antineoplastická aktivita hypericínu a hypokrelínu: mechanizmus interakcie na bunkovej a molekulovej úrovni a jeho korelácia s intramolekulovým prenosom protónu Staničová Jana
1/6027/99     1999 2001 Vývoj a charakterizácia novej triedy antiretrovírusových a protinádorových látok na báze antrachinónov: mechanizmus účinku hypericínu a jeho derivátov na molekulovej a bunkovej úrovni. VEGA Staničová Jana
NIH USA GM 084348/2009 2002 2003 Elektrón-proton párovanie v oxidázach obsahujúcich železo v heme Iné Staničová Jana
1/8117/01 2001 2003 Celková a lokálna imunita hydiny po infekcii Salmonella sp. (2001 – 2003) VEGA Ševčíková Zuzana
1/9040/02 2002 2004 Antivírusová a protinádorová aktivita nových fotocitlivých molekúl hypericínu a hypokrelínu A: interakcia s biologickými makromolekulami a mechanizmus pôsobenia na molekulovej a bunkovej úrovni VEGA Staničová Jana
1/0640/03 2003 2005 Interakcia antivírusového liečiva amantadínu s vírusovými integrálnymi membránovými proteínmi: štúdium mechanizmu antivírusovej aktivity amantadínu na molekulovej úrovni VEGA Staničová Jana
Počet záznamov v databáze: 330
Strana 1 z 33
Skip to content