Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
21/GSD/2016 2016 2017 Chalkóny inhibujúce signálnu dráhu NF-κB ako potenciálne protinádorové liečivá Iné Takáč Peter
15/2016 2016 2017 Modulácia reprodukčných schopností prasiat pomocou ľanového semena a zdraviu prospešných mikroorganizmov IGA Andrejčáková Zuzana
08/2016 2016 2017 Sérologický monitoring infekcie vírusom Usutu a detekcia Borrelia myiamotoi u voľne žijúcich vtákov na území Slovenska IGA Korytár Ľuboš
01/2016 2016 2017 Genotypizácia Giardia duodenalis ľudí a zvierat IGA Štrkolcová Gabriela
1/0176/16 2016 2018 Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov VEGA Dianovský, prof. MVDr., PhD. Ján
13/2016 2016 2018 Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov IGA Salayová Aneta
013UVLF-4/2016 2016 2018 Budovanie zbierok liečivých rastlín pre edukačné účely predmetov farmaceutická botanika, produkcia liečivých rastlín a farmakognózia KEGA Eftimová Jarmila
008UVLF-4/2016 2016 2018 Implementácia interaktívneho vzdelávania v praktickej výučbe anatómie v študijnom programe farmácia KEGA Vdoviaková Katarína
1/0929/16 2016 2018 Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
1/0929/16 2016 2018 Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 1 z 4
Skip to content