Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
003UVLF-4/2016 2016 2018 Základy ekológie a aplikovaná ekológia pre študentov UVLF KEGA Hromada Rudolf
1/0115/16 2016 2018 Riadená regenerácia parodontu a propofolová kontinuálna intravenózna anestéza u pacientov ASA III a IV VEGA Capík Igor
1/0103/16 2016 2018 Brasinín a jeho deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá VEGA Pirník Zdenko
1/0705/16 2016 2018 Vplyv mikroskopických vláknitých húb a ich sekundárnych metabolitov na kvalitu a bezpečnosť vajec VEGA Jevinová Pavlina
1/0858/16 2016 2018 Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera) VEGA Legáth Jaroslav
1/0575/16 2016 2018 Slizničná imunitná odpoveď čreva u kurčiat modulovaná podávaním organického zinku a aplikovaním Eimeria spp VEGA Levkut Martin
1/0562/16 2016 2018 Ovplyvňovanie  imunitného systému sliznice čreva  kurčiat infikovaných Campylobacter spp. VEGA Levkut Mikuláš
APVV-15-0419 2016 2018 Protikliešťová ochrana pomocou modifikovaných polypropylénových vlákien s akaricídnym účinkom APVV Peťko Branislav
1/0061/16 2016 2018 Porovnanie genetickej variability environmentálnych a klinických vzoriek vybraných oportúnnych medicínsky významných parazitóz VEGA Luptáková Lenka
1/0785/16 2016 2018 Nutričný vplyv na reguláciu množstva a zložiek mlieka u dojníc VEGA Maskaľová Iveta
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 2 z 4
Skip to content