Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-15-0415 2016 2020 Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: Identifikácia a analýza vírusových agensov. APVV Vilček Štefan
APVV-15-0377 2016 2020 Synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. APVV Nemcová Radomíra
APVV-15-0520 2016 2020 Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv APVV Hudák Alexander
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 4 z 4
Skip to content