Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
SK06-IV-02012/2015 2015 2015 Enhancement of cooperation between UVLF and UiN. Activity c) Development of an innovative teaching method. Riešitelia za ÚBF: Jana Staničová Staničová Jana
01/2015 2015 2016 Morfologicko-funkčná chgarakterizácia účinku lipidovaného prolaktín uvoľňujúceho peptidu (PrRP) na úrovni neurónov hypotalamických štruktúr a oblastí regulujúcich príjem potravy IGA Pirník Zdenko
EHP:SK06-IV-02-012 2015 2016 Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodo Iné Faixová Zita
EHP:SK06-II-01-003 2015 2016 Mobilitný projekt medzi vysokými školami Iné Faixová Zita
010UVLF-4/2015 2015 2016 Zvýšenie kvality praktickej výučby farmaceutickej technológie pre študijný program Farmácia KEGA Rabišková Miloslava
015UVLF-4/2015 2015 2017 Vývoj a využitie školského informačného systému o liekoch a ochoreniach v informatizácii výuky farmaceutických disciplín KEGA Eftimová Jarmila
005UVLF-4/2015 2015 2017 Multimediálna podpora výučby hygieny a technológie mlieka ako inovovaného štúdia v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Dudriková Eva
1/0373/15 2015 2017 Úroveň minerálneho metabolizmu hospodárskych zvierat ku vzťahu ku modifikovaným krmivám VEGA Skalická Magdaléna
004UVLF-4/2015 2015 2017 Učebné texty pre predmet Krmoviny a jedovaté rastliny KEGA Naď Pavel
009UVLF-4/2015 2015 2017 Učebné texty pre e-vzdelávanie a učebnica pre nový predmet "Feed Plant Biology and Toxic Plants" v študijnom programe General Veterinary Medicine KEGA Marcin Andrej
Počet záznamov v databáze: 34
Strana 1 z 4
Skip to content