Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
001UVLF-4/2022 2023 2025 Využitie a implementácia nových poznatkov vo výučbe hygieny chovu zvierat a welfare na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach KEGA Gregová Gabriela
KEGA:008UVLF-4/2023 2023 2025 Inovácia a modernizácia praktickej výučby predmetov genetika a klinická genetika za účelom zvýšenia kvality vzdelávania študentov KEGA Galdíková Martina
006UVLF-4/2023 2023 2025 „Výcvik psov pri zachovaní pohody zvierat“ edukačný materiál pre študijný program kynológia KEGA Lazár Peter
015UVLF-4/2023 2023 2025 Inovatívne metódy prípravy anatomických preparátov vo veterinárskej medicíne KEGA Krešáková Lenka
004UVLF-4/2023 2023 2025 Implementácia alternatívnych modelových organizmov a metód v rámci vysokoškolského vzdelávania KEGA Luptáková Lenka
012UVLF-4/2023 2023 2025 Príprava progresívneho vzdelávacieho procesu pre výučbu fyziológie v novom akreditovanom študijnom programe "veterinárna sestra" KEGA Sopková Drahomíra
VEGA 1/0162/23 2023 2025 Zníženie používania antibiotík v programoch kontroly mastitíd dojníc VEGA Zigo František
1/0126/23 2023 2026 Antiproliferatívne komplexy s objemnými N- a O-donorovými aromatickými ligandami VEGA Váhovská Lucia
09I03-03-V02-00012 2023 2026 Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) - UVLF ŠF EÚ Čížková Daša
1/0236/23 2023 2026 Biomarkery kanínnych nádorov mliečnej žľazy: intracelulárne, voľné a exozomálne mikroRNA VEGA Petroušková Patrícia
Počet záznamov v databáze: 16
Strana 1 z 2
Skip to content