Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
003UVLF-4/2016 2016 2018 Základy ekológie a aplikovaná ekológia pre študentov UVLF KEGA Hromada Rudolf
1/0705/16 2016 2018 Vplyv mikroskopických vláknitých húb a ich sekundárnych metabolitov na kvalitu a bezpečnosť vajec VEGA Jevinová Pavlina
2/0120/16 2016 2018 Voľne žijúce prežúvavce ako potenciálny rizikový faktor prenosu rezistentných parazitov medzi chovmi malých prežúvavcov VEGA Molnár Ladislav
1/0729/16 2016 2019 Vírus západonílskej horúčky (WNV) na Slovensku, charakteristika, epizoozológia, fylogenéza a diagnostika VEGA Pistl Juraj
APVV-15-0415 2016 2020 Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: Identifikácia a analýza vírusových agensov. APVV Vilček Štefan
APVV-15-0377 2016 2020 Synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. APVV Nemcová Radomíra
APVV-0165-15 2016 2019 Štúdium imunitných mechanizmov pri znižovaní výskytu Campylobacter jejuni v čreve hydiny aplikáciou probiotík APVV Levkut Mikuláš
APVV-15-0613 2016 2020 Štúdium funkčného bio-implantátov a kmeňových buniek pre regeneráciu CNS APVV Maďari Aladár
1/0476/16 2016 2019 Štúdium aplikácie aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín potencujúcich účinok probiotík na moduláciu metabolických a reprodukčných procesov zvierat VEGA Sopková Drahomíra
1/0575/16 2016 2018 Slizničná imunitná odpoveď čreva u kurčiat modulovaná podávaním organického zinku a aplikovaním Eimeria spp VEGA Levkut Martin
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 1 z 4
Skip to content