Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
013UVLF-4/2016 2016 2018 Budovanie zbierok liečivých rastlín pre edukačné účely predmetov farmaceutická botanika, produkcia liečivých rastlín a farmakognózia KEGA Eftimová Jarmila
008UVLF-4/2016 2016 2018 Implementácia interaktívneho vzdelávania v praktickej výučbe anatómie v študijnom programe farmácia KEGA Vdoviaková Katarína
1/0929/16 2016 2018 Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
1/0929/16 2016 2018 Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
003UVLF-4/2016 2016 2018 Základy ekológie a aplikovaná ekológia pre študentov UVLF KEGA Hromada Rudolf
1/0115/16 2016 2018 Riadená regenerácia parodontu a propofolová kontinuálna intravenózna anestéza u pacientov ASA III a IV VEGA Capík Igor
1/0103/16 2016 2018 Brasinín a jeho deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá VEGA Pirník Zdenko
1/0018/16 2016 2019 Molekulové mechanizmy antiproliferatívneho účinku chalkónov u nádorov mliečnej žľazy: in vitro štúdia VEGA Takáč Peter
1/0705/16 2016 2018 Vplyv mikroskopických vláknitých húb a ich sekundárnych metabolitov na kvalitu a bezpečnosť vajec VEGA Jevinová Pavlina
1/0858/16 2016 2018 Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera) VEGA Legáth Jaroslav
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 1 z 4
Skip to content