Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
015UVLF-4/2015 2015 2017 Vývoj a využitie školského informačného systému o liekoch a ochoreniach v informatizácii výuky farmaceutických disciplín KEGA Eftimová Jarmila
005UVLF-4/2015 2015 2017 Multimediálna podpora výučby hygieny a technológie mlieka ako inovovaného štúdia v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Dudriková Eva
1/0373/15 2015 2017 Úroveň minerálneho metabolizmu hospodárskych zvierat ku vzťahu ku modifikovaným krmivám VEGA Skalická Magdaléna
004UVLF-4/2015 2015 2017 Učebné texty pre predmet Krmoviny a jedovaté rastliny KEGA Naď Pavel
009UVLF-4/2015 2015 2017 Učebné texty pre e-vzdelávanie a učebnica pre nový predmet "Feed Plant Biology and Toxic Plants" v študijnom programe General Veterinary Medicine KEGA Marcin Andrej
016UVLF-4/2015 2015 2017 Pokročilé bioinformatické metódy pre študentov veterinárskych a medicínskych odborov KEGA Bhide Mangesh Ramesh
006UVLF-4/2015 2015 2017 Moderná forma výučby a inovácia študijného predmetu základy fyziológie pre kynológov KEGA Ondrašovičová Silvia
008UVLF-4/2015 2015 2017 Implementácia nových trendov výskumu do metód vzdelávania študentov veterinárskeho lekárstva v predmete Poruchy správania domových zvierat KEGA Kottferová Jana
011UVLF-4/2015 2015 2017 Bezpečnosť potravín-študijný materiál a didaktické pomôcky pre spoločný študijný program KEGA Nagy Jozef
010UVLF-4/2015 2015 2016 Zvýšenie kvality praktickej výučby farmaceutickej technológie pre študijný program Farmácia KEGA Rabišková Miloslava
Počet záznamov v databáze: 34
Strana 1 z 4
Skip to content