Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
009UVLF-4/2021 2021 2023 Inovácia a implementácia nových poznatkov vedeckého výskumu a chovateľskej praxe na skvalitnenie výučby zahraničných študentov v predmete Zootechnika KEGA Farkašová Zuzana
1/0107/21 2021 2023 Aktivita svalových myogénnych kmeňových buniek a mikroflóra črevného traktu u hydiny VEGA Levkut Martin
1/0014/21 2021 2023 Anomálie intrakraniálnych žilových splavov u psov a ich klinický význam VEGA Šulla Igor
007UVLF-4/2021 2021 2023 Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov KEGA Pilipčinec Emil
1/0554/21 2021 2024 Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospdárske zvieratá VEGA Faixová Zita
1/0208/21 2021 2023 Vplyv obezity a endokrinných ochorení kobyly na priebeh gravidity a vývoj žriebät / VEGA Novotný František
1/0071/21 2021 2023 Sledovanie vplyvu metabolitov vybraných lišajníkov na angiogenézu, proliferáciu nádorových buniek a rast patogénnych kvasiniek VEGA Balážová Ľudmila
1/0071/21 2021 2023 Sledovanie vplyvu metabolitov vybraných lišajníkov na angiogenézu, proliferáciu nádorových buniek a rast patogénnych kvasiniek VEGA Bačkorová Miriam
010UVLF-4/21 2021 2023 Internacionalizácia edukačného procesu v študijnom programe Farmácia virtualizáciou predmetu Farmaceutická botanika so zameraním na mikroskopiu liečivých rastlín KEGA Bačkorová Miriam
1/0015/21 2021 2024 Gnotobiotické laboratórne zvieratá asociované s humánnou mikrobiotou v štúdiu prevencie a terapie črevných zápalových chorôb (IBD). VEGA Gancarčíková Soňa
Počet záznamov v databáze: 28
Strana 1 z 3
Skip to content