Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-0154-07 2008 2010 Územia s vyššou diverzitou druhov: aký je vplyv členitosti tokov na diverzitu rýb? APVV Koščová Lenka
APVV-SK-CZ-0175-09 2010 2011 Sumček hnedý (Ameiurus nebulosus) a sumček čierny (Ameiurus melas) vo vodách SR a ČR: taxonomická revízia a súčasné rozšírenie. APVV Koščová Lenka
APVV–0399–07 2008 2011 Úloha selénu pri udržiavaní zdravia a produkcie hospodárskych zvierat APVV Petrovič Vladimír
APVV-0009-10 2010 2013 Beta-laktamázové gény u enterobaktérií v životnom prostredí zvierat a v bioaerosoloch APVV Venglovský Ján
APVV-0379-10 2011 2014 Klasický, genomický a proteomický prístup pri skúmaní ekonomicky významných vírusových nákaz hospodárskych zvierat APVV Vilček Štefan
APVV-0302-11 2012 2015 Probiotické mikroorganizmy a regulácia cytokínovej odpovede v prevencii imunopatologických zmien počas črevných bakteriálnych infekcií u hydiny APVV Levkut Mikuláš
APVV-12-0605 2013 2017 Potencovanie účinnosti vakcín proti besnote a ďalším lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu, štúdium vybraných patogénov v populáciách netopierov APVV Ondrejková Anna
APVV-15-0419 2016 2018 Protikliešťová ochrana pomocou modifikovaných polypropylénových vlákien s akaricídnym účinkom APVV Peťko Branislav
APVV-14-0397 2015 2019 Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny APVV Marcinčák Slavomír
APVV-15-0134 2016 2019 Genetická diverzita vybraných medicínsky dôležitých nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonóznym potenciálom." APVV Valenčáková Alexandra
Počet záznamov v databáze: 43
Strana 1 z 5
Skip to content