Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
PP-COVID-20-0044 2020 2021 Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu APVV Bhide Mangesh Ramesh
PP-COVID-20-NEWPROJECT-19117 2020 2021 Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu APVV Čížková Daša
APVV-19-234 2020 2024 Vývoj probiotického prípravku na báze autochtónnych laktobacilov pre lososovité ryby určeného na zlepšenie zdravia rýb a produkciu kvalitných potravín APVV Mudroňová Dagmar
APVV-18-0302 2019 2022 Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu APVV Bhide Mangesh Ramesh
APVV-19-0440 2020 2024 Vynárajúce sa zoonotické patogény prenášané opomínanými druhmi článkonožcov na Slovensku APVV Peťko Branislav
APVV-21-0185 2022 2026 Vplyv znečisteného životného prostredia na výskyt nozematózy včiel APVV Valenčáková Alexandra
APVV-21-0129 2022 2025 Vplyv modulácie črevnej mikrobioty probiotickými baktériami na stimuláciu aktivity myogénnych kmeňových buniek u hydiny APVV Karaffová Viera
SK-PL-18-0088 2019 2020 Vplyv enviromentálnych pôvodcov mastitíd na kvalitu mlieka a antioxidačný status u kráv a oviec. APVV Zigo František
APVV-15-0415 2016 2020 Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: Identifikácia a analýza vírusových agensov. APVV Vilček Štefan
APVV-0154-07 2008 2010 Územia s vyššou diverzitou druhov: aký je vplyv členitosti tokov na diverzitu rýb? APVV Koščová Lenka
Počet záznamov v databáze: 43
Strana 1 z 5
Skip to content