Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-0165-15 2016 2019 Štúdium imunitných mechanizmov pri znižovaní výskytu Campylobacter jejuni v čreve hydiny aplikáciou probiotík APVV Levkut Mikuláš
APVV-15-0613 2016 2020 Štúdium funkčného bio-implantátov a kmeňových buniek pre regeneráciu CNS APVV Maďari Aladár
APVV-16-0171 2017 2020 Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám APVV Koščová Jana
SK-PL-18-0088 2019 2020 Vplyv enviromentálnych pôvodcov mastitíd na kvalitu mlieka a antioxidačný status u kráv a oviec. APVV Zigo František
APVV-15-0415 2016 2020 Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: Identifikácia a analýza vírusových agensov. APVV Vilček Štefan
APVV-15-0377 2016 2020 Synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. APVV Nemcová Radomíra
APVV-15-0520 2016 2020 Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv APVV Hudák Alexander
APVV-16-0176 2017 2021 Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb. APVV Gancarčíková Soňa
APVV-17-0110 2018 2021 Injektovateľné hybridné kompozitné biocementy APVV Danko Ján
PP-COVID-20-NEWPROJECT-19117 2020 2021 Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu APVV Čížková Daša
Počet záznamov v databáze: 43
Strana 2 z 5
Skip to content