Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
2020-1-SK01-KA203-078333 2021 2023 ERASMUS+ 2020-1- SK01-KA203-078333_FOODINOVO Erasmus+ Marcinčák Slavomír
Počet záznamov v databáze: 1
Strana 1 z 1
Skip to content