Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
SLeK/01/2021-003 2021 2022 Obezita z pohľadu farmaceutickej praxe Iné Suchovič Radoslav
APVV-20-0512 2021 2025 Pokročilé superparamagnetické nanočastice pre biomedicínske aplikácie APVV Hudák Alexander
APVV-20-0068 2021 2024 Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty Molnár Ladislav
APVV-20-0184 2021 2024 Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami APVV Danko Ján
APVV-20-0099 2021 2024 Biologicky aktívne látky trúdieho plodu na podporu metabolických procesov a imunitnej odozvy zvierat APVV Levkut Mikuláš
APVV-20-0278 2021 2024 Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv APVV Kožár Martin
APVV-20-0114 2021 2025 Pohlavne-špecifický mikrobióm a génové interakcie v patogenéze behaviorálnych a gastrointestinálnych symptómov v animálnom modeli porúch autistického spektra. APVV Gancarčíková Soňa
APVV-20-0073 2021 2025 Chorioalantoická membrána - in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov APVV Petrovová Eva
22010056 2021 2022 Vplyv rozhodujúcich faktorov na výskyt bovinných mastitíd v chovoch dojníc lokalizovaných v marginálnych oblastiach Visegrad Fund Zigo František
2020-1-SK01-KA203-078333 2021 2023 ERASMUS+ 2020-1- SK01-KA203-078333_FOODINOVO Erasmus+ Marcinčák Slavomír
Počet záznamov v databáze: 28
Strana 1 z 3
Skip to content