Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
313011V455 2019 2023 Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED) ŠF EÚ Pistl Juraj
APVV-18-0302 2019 2022 Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu APVV Bhide Mangesh Ramesh
APVV-18-0039 2019 2023 Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín APVV Marcinčák Slavomír
APVV-18-0259 2019 2023 Strategický vývoj terapeutických látok voči neuroinfekciám spôsobených vybranými vektorom prenášanými patogénmi APVV Bhide Mangesh Ramesh
313011V336 2019 2023 Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood ŠF EÚ Marcinčák Slavomír
15/2019 2019 2020 Prevalencia Babesia gibsoni u plemena americký pitbulteriér na východnom Slovensku a nové možnosti terapie IGA Karasová Martina
1/2019 2019 2020 Hodnotenie genotoxického a cytotoxického účinku insekticídu acetamipridu v bunkových kultúrach IGA Schwarzbacherová Viera
310041N248 2019 2020 Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 36 ŠF EÚ Schréter Róbert
009UVLF-4/2019 2019 2021 Implikácia progresívnych edukačných metód do výučby fyziológie KEGA Sopková Drahomíra
007UVLF-4/2019 2019 2021 Implementácia inovatívnych metodických postupov vo výučbe biologických predmetov KEGA Luptáková Lenka
Počet záznamov v databáze: 30
Strana 1 z 3
Skip to content