Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
LIFE13 NAT/SK/001272 2014 2019 Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000 Iné
008UVLF-4/2014 2014 2015 Elektronický systém pre podporu vzdelávania matematických predmetov vo farmácií KEGA Takáč Ladislav
016UVLF-4/2014 2014 2016 Implementácia praktickej výučby chorôb včiel do procesu terciárneho a širšieho odborného vzdelávania KEGA Molnár Ladislav
007UVLF-4/2014 2014 2016 Príprava učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov pre výučbu predmetu – Histológia pre kynológov KEGA Almášiová Viera
006UVLF-4/2014 2014 2016 Anatómia zvierat 1. (kosti, kĺby, svaly). KEGA Danko Ján
1/0598/14 2014 2017 Nízkorozmerné koordinačné zlúčeniny obsahujúce deriváty 8-hydroxychinolínu vykazujúce antiproliferatívne účinky VEGA Váhovská Lucia
1/0847/13 2014 2016 Fitnes redukujúci efekt parazitárnych infekcií na preferencie mikrohabitatov rýb v procese osídľovania nového koryta rieky. VEGA Koščová Lenka
1/0374/14 2014 2016 Vplyv éterických olejov a minerálnych látok na fyziologické procesy v čreve a na antioxidačnú ochranu u zvierat VEGA Faixová Zita
1/0791/14 2014 2016 Nové prístupy v detekcii prírodných ohnísk autochtónnych pečeňových motolíc prežúvavcov (Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum) na Slovensku a ich aktuálny výskyt u raticovej zveri VEGA Iglódyová Adriana
1/0600/14 2014 2017 Tráviace proteinázy a membránovo-viazané exopeptidázy v larvách muchy domácej (Musca domestica) a bzučivky zelenej (Lucilia sericata) využívaných v larvoterapii. VEGA Kostecká Zuzana
Počet záznamov v databáze: 15
Strana 1 z 2
Skip to content