Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
SLeK/01/2022-23 2022 2023 Obezita z pohľadu farmaceutickej praxe Iné Holécyová Monika
2022-05-15-001 2022 2023 Vplyv patogénov mliečnej žľazy na produkciu a stupeň oxidačného stresu u dojníc Iné Zigo František
APVV-21-0129 2022 2025 Vplyv modulácie črevnej mikrobioty probiotickými baktériami na stimuláciu aktivity myogénnych kmeňových buniek u hydiny APVV Karaffová Viera
APVV-21-0185 2022 2026 Vplyv znečisteného životného prostredia na výskyt nozematózy včiel APVV Valenčáková Alexandra
SK-PL-21-0074 2022 2023 Kliešť Dermacentor reticulatus a Stredná Európa - časopriestorové zmeny na začiatku milénia a epidemiologické riziká. APVV Peťko Branislav
005UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby predmetu Epizootológia KEGA Ondrejková Anna
009UVLF-4/2022 2022 2024 Transmisia výsledkov výskumu do inovácie výuky študijného predmetu etológia zvierat. KEGA Kottferová Jana
015UVLF-4/2022 2022 2024 Inovácia výučby klinickej a patologickej biochémie v študijnom programe farmácia KEGA Valko-Rokytovská Marcela
017UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia informačných a zobrazovacích technológií do štúdia pohybového systému KEGA Vdoviaková Katarína
1/0231/22 2022 2024 Nové možnosti diagnostiky a terapie chronických ochorení gastrointestinálneho aparátu u malých zvierat VEGA Fialkovičová Mária
Počet záznamov v databáze: 29
Strana 1 z 3
Skip to content