Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-21-0129 2022 2025 Vplyv modulácie črevnej mikrobioty probiotickými baktériami na stimuláciu aktivity myogénnych kmeňových buniek u hydiny APVV Karaffová Viera
APVV-21-0185 2022 2026 Vplyv znečisteného životného prostredia na výskyt nozematózy včiel APVV Valenčáková Alexandra
SK-PL-21-0074 2022 2023 Kliešť Dermacentor reticulatus a Stredná Európa - časopriestorové zmeny na začiatku milénia a epidemiologické riziká. APVV Peťko Branislav
Počet záznamov v databáze: 3
Strana 1 z 1
Skip to content