Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-16-0171 2017 2020 Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám APVV Koščová Jana
APVV-16-0176 2017 2021 Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb. APVV Gancarčíková Soňa
APVV-16-0203 2017 2021 Terapeutická a preventívna rekolonizácia kožného ekosystému pri dermatitídach u koní. APVV Styková Eva
Počet záznamov v databáze: 3
Strana 1 z 1
Skip to content