Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-18-0302 2019 2022 Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu APVV Bhide Mangesh Ramesh
APVV-18-0039 2019 2023 Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín APVV Marcinčák Slavomír
APVV-18-0259 2019 2023 Strategický vývoj terapeutických látok voči neuroinfekciám spôsobených vybranými vektorom prenášanými patogénmi APVV Bhide Mangesh Ramesh
APVV-18-0259 2019 2023 Strategický vývoj terapeutických látok voči neuroinfekciám spôsobených vybranými vektorom prenášanými patogénmi APVV Bhide Mangesh Ramesh
SK-PL-18-0088 2019 2020 Vplyv enviromentálnych pôvodcov mastitíd na kvalitu mlieka a antioxidačný status u kráv a oviec. APVV Zigo František
Počet záznamov v databáze: 5
Strana 1 z 1
Skip to content