Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
PP-COVID-20-0044 2020 2021 Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu APVV Bhide Mangesh Ramesh
APVV-19-0193 2020 2024 Noví hráči v nanoterapii neurodegeneračných ochorení: kondiciované médium (KM) a axtracelulárne vezikuly (EV) somatických kmeňových budniek. APVV Čížková Daša
APVV-19-234 2020 2024 Vývoj probiotického prípravku na báze autochtónnych laktobacilov pre lososovité ryby určeného na zlepšenie zdravia rýb a produkciu kvalitných potravín APVV Mudroňová Dagmar
APVV-19-0440 2020 2024 Vynárajúce sa zoonotické patogény prenášané opomínanými druhmi článkonožcov na Slovensku APVV Peťko Branislav
APVV-19-0462 2020 2024 Diagnostika, etiológia, terapia a prevencia digitálnej dermatitídy hovädzieho dobytka a jej vplyv na zdravie a welfare APVV Mudroň Pavol
PP-COVID-20-NEWPROJECT-19117 2020 2021 Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu APVV Čížková Daša
Počet záznamov v databáze: 6
Strana 1 z 1
Skip to content