Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
008UVLF-4/2020 2020 2022 Zvyšovanie podnikateľských zručností študentov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín KEGA Korim Peter
015UVLF-4/2020 2020 2022 Zvýšenie úrovne pedagogického procesu  modernizáciou cvičebne a laboratória pre praktickú výučbu a vyhotovenie učebných textov pre disciplíny „Chov a choroby zveri I“ a „Breeding and Diseases of Game“ KEGA Lazár Peter
001UVLF-4/2020 2020 2022 Applied Ecology for University Students KEGA Sasáková Naďa
013UVLF-4/2020 2020 2022 Verejné veterinárske lekárstvo v kontexte verejného zdravia KEGA Nagyová Alena
006UVLF-4/2020 2020 2022 Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby a skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v technológiách chovu hospodárskych zvierat predmetu Zootechnika KEGA Zigo František
011UVLF-4/2020 2020 2022 Analýza vplyvu výživy na produkciu, úroveň metabolickej a ekologickej záťaže v chove dojníc – aplikácia poznatkov pre diagnostiku a vzdelávanie KEGA Maskaľová Iveta
017UVLF-4/2020 2020 2022 Implementácia nových metód výchovy a výcviku pracovných a spoločenských psov v procese vzdelávania študentov a príprava výučbového materiálu pre potreby študijných predmetov "Výkon a výcvik pracovných a ostatných psov“, „Asistenčné psy“ a  "Kynológia". KEGA Čurlík Ján
007UVLF-4/2020 2020 2022 Inovácia vo výučbe hygieny a technológie mlieka a mliečnych výrobkov na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach KEGA Zahumenská Jana
009UVLF-4/2020 2020 2022 Stratigrafia cievneho systému v inovovanej forme výuky anatómie KEGA Krešáková Lenka
004UVLF-4/2020 2020 2022 Praktické cvičenie pre farmaceutov ako nástroj zvyšovania kvality vysokoškolskej výučby z predmetu "Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení" KEGA Vargová Mária
Počet záznamov v databáze: 12
Strana 1 z 2
Skip to content