Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
009UVLF-4/2021 2021 2023 Inovácia a implementácia nových poznatkov vedeckého výskumu a chovateľskej praxe na skvalitnenie výučby zahraničných študentov v predmete Zootechnika KEGA Farkašová Zuzana
007UVLF-4/2021 2021 2023 Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov KEGA Pilipčinec Emil
010UVLF-4/21 2021 2023 Internacionalizácia edukačného procesu v študijnom programe Farmácia virtualizáciou predmetu Farmaceutická botanika so zameraním na mikroskopiu liečivých rastlín KEGA Bačkorová Miriam
013UVLF-4/2021 2021 2023 Tvorba študijného materiálu pre teoretickú a praktickú prípravu z predmetu – Mykológia a mykotoxikológia krmív a potravín KEGA Jevinová Pavlina
005UVLF-4/2021 2021 2023 Inovácia výučby embryológie vo veterinárskej medicíne a implementácia nových didaktických prostriedkov KEGA Almášiová Viera
015UVLF-4/2021 2021 2023 Využitie digitálnych online komunikačných prostriedkov pri realizácii dištančného vzdelávania v študijnom predmete Úradná kontrola potravín KEGA Kožárová Ivona
Počet záznamov v databáze: 6
Strana 1 z 1
Skip to content