Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
005UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby predmetu Epizootológia KEGA Ondrejková Anna
009UVLF-4/2022 2022 2024 Transmisia výsledkov výskumu do inovácie výuky študijného predmetu etológia zvierat. KEGA Kottferová Jana
015UVLF-4/2022 2022 2024 Inovácia výučby klinickej a patologickej biochémie v študijnom programe farmácia KEGA Valko-Rokytovská Marcela
017UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia informačných a zobrazovacích technológií do štúdia pohybového systému KEGA Vdoviaková Katarína
008UVLF-4/2022 2022 2024 Koronavírusové choroby zvierat KEGA Vojtek Boris
016UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia moderných audiovizuálnych metód do výučby predmetu Klinická prax v študijnom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Kožár Martin
006UVLF-4/2022 2022 2024 Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív KEGA Marcin Andrej
006UVLF-4/2022 2022 2024 Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív KEGA Marcin Andrej
006UVLF-4/2022 2022 2024 Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív KEGA Marcin Andrej
001UVLF-4/2022 2022 2024 Využitie a implementácia nových poznatkov vo výučbe hygieny chovu zvierat a welfare na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach KEGA Gregová Gabriela
Počet záznamov v databáze: 11
Strana 1 z 2
Skip to content