Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
003UVLF-4/2017 2017 2019 Ochrana zvierat pred týraním – pokus o unifikáciu postupov orgánov veterinárnej starostlivosti, orgánov činných v trestnom konaní a súdov KEGA Takáčová Daniela
013UVLF-4/2017 2017 2019 Aplikácia progresívnych zobrazovacích technológií do edukačného procesu anatómie pre zvýšenie efektivity výuky a podporu integrácie s praxou KEGA Krešáková Lenka
002UVLF-4/2017 2017 2019 BVDV ozdravovacie programy u hovädzieho dobytka: Transfer poznatkov na osi prax - výučba - prax KEGA Vilček Štefan
008UVLF-4/2017 2017 2019 Modernizácia a zatraktívnenie procesu výučby analytických disciplín v študijnom programe farmácia KEGA Šuleková Monika
Počet záznamov v databáze: 4
Strana 1 z 1
Skip to content