Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
IGA 1/2017 2017 2018 Identifikácia toxinogénnych druhov mikromycét izolovaných z vajec IGA Regecová Ivana
05/2017 2017 2018 Biochemický profil moču pri nádorových ochoreniach s potenciálom diagnostického využitia v praxi IGA Očenáš Peter
09/2017 2017 2018 Detekcia poškodení DNA lymfocytov po expozícii pesticídmi. IGA Galdíková Martina
03/2017 2017 2018 Vplyv zmien rastových podmienok na obsah biologicky aktívnych látok s antioxidačným účinkom v hubách rodu Cordyceps (Fr.) Link. IGA Ungvarská Maľučká Lucia
Počet záznamov v databáze: 4
Strana 1 z 1
Skip to content