Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
008UVLF-4/2014 2014 2015 Elektronický systém pre podporu vzdelávania matematických predmetov vo farmácií KEGA Takáč Ladislav
016UVLF-4/2014 2014 2016 Implementácia praktickej výučby chorôb včiel do procesu terciárneho a širšieho odborného vzdelávania KEGA Molnár Ladislav
007UVLF-4/2014 2014 2016 Príprava učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov pre výučbu predmetu – Histológia pre kynológov KEGA Almášiová Viera
006UVLF-4/2014 2014 2016 Anatómia zvierat 1. (kosti, kĺby, svaly). KEGA Danko Ján
Počet záznamov v databáze: 4
Strana 1 z 1
Skip to content