Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-20-0512 2021 2025 Pokročilé superparamagnetické nanočastice pre biomedicínske aplikácie APVV Hudák Alexander
APVV-20-0184 2021 2024 Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami APVV Danko Ján
APVV-20-0099 2021 2024 Biologicky aktívne látky trúdieho plodu na podporu metabolických procesov a imunitnej odozvy zvierat APVV Levkut Mikuláš
APVV-20-0278 2021 2024 Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv APVV Kožár Martin
APVV-20-0114 2021 2025 Pohlavne-špecifický mikrobióm a génové interakcie v patogenéze behaviorálnych a gastrointestinálnych symptómov v animálnom modeli porúch autistického spektra. APVV Gancarčíková Soňa
APVV-20-0073 2021 2025 Chorioalantoická membrána - in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov APVV Petrovová Eva
Počet záznamov v databáze: 6
Strana 1 z 1
Skip to content