Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
PP-COVID-20-0044 2020 2021 Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu APVV Bhide Mangesh Ramesh
APVV-19-0193 2020 2024 Noví hráči v nanoterapii neurodegeneračných ochorení: kondiciované médium (KM) a axtracelulárne vezikuly (EV) somatických kmeňových budniek. APVV Čížková Daša
APVV-19-234 2020 2024 Vývoj probiotického prípravku na báze autochtónnych laktobacilov pre lososovité ryby určeného na zlepšenie zdravia rýb a produkciu kvalitných potravín APVV Mudroňová Dagmar
APVV-19-0440 2020 2024 Vynárajúce sa zoonotické patogény prenášané opomínanými druhmi článkonožcov na Slovensku APVV Peťko Branislav
APVV-19-0462 2020 2024 Diagnostika, etiológia, terapia a prevencia digitálnej dermatitídy hovädzieho dobytka a jej vplyv na zdravie a welfare APVV Mudroň Pavol
12/2020 2020 2021 Sledovanie vplyvu silybínu a dračej krvi na vybrané imunologické parametre v in vitro podmienkach IGA Faixová Dominika
03/2020 2020 2021 Úloha vtáčích rezervoárov v cirkulácii kliešťami prenášaných arbovírusov so zoonotickým potenciálom IGA Loziaková Peňazziová Katarína
PP-COVID-20-NEWPROJECT-19117 2020 2021 Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu APVV Čížková Daša
008UVLF-4/2020 2020 2022 Zvyšovanie podnikateľských zručností študentov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín KEGA Korim Peter
015UVLF-4/2020 2020 2022 Zvýšenie úrovne pedagogického procesu  modernizáciou cvičebne a laboratória pre praktickú výučbu a vyhotovenie učebných textov pre disciplíny „Chov a choroby zveri I“ a „Breeding and Diseases of Game“ KEGA Lazár Peter
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 1 z 4
Skip to content