Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
001UVLF-4/2020 2020 2022 Applied Ecology for University Students KEGA Sasáková Naďa
013UVLF-4/2020 2020 2022 Verejné veterinárske lekárstvo v kontexte verejného zdravia KEGA Nagyová Alena
006UVLF-4/2020 2020 2022 Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby a skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v technológiách chovu hospodárskych zvierat predmetu Zootechnika KEGA Zigo František
011UVLF-4/2020 2020 2022 Analýza vplyvu výživy na produkciu, úroveň metabolickej a ekologickej záťaže v chove dojníc – aplikácia poznatkov pre diagnostiku a vzdelávanie KEGA Maskaľová Iveta
017UVLF-4/2020 2020 2022 Implementácia nových metód výchovy a výcviku pracovných a spoločenských psov v procese vzdelávania študentov a príprava výučbového materiálu pre potreby študijných predmetov "Výkon a výcvik pracovných a ostatných psov“, „Asistenčné psy“ a  "Kynológia". KEGA Čurlík Ján
007UVLF-4/2020 2020 2022 Inovácia vo výučbe hygieny a technológie mlieka a mliečnych výrobkov na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach KEGA Zahumenská Jana
009UVLF-4/2020 2020 2022 Stratigrafia cievneho systému v inovovanej forme výuky anatómie KEGA Krešáková Lenka
1/0319/20 2020 2023 Vývoj aktívnych krytí rán na báze hydrogélov obsahujúcich rastlinné extrakty stimulujúce hojenie rán u zdravých a diabetických potkanov VEGA
004UVLF-4/2020 2020 2022 Praktické cvičenie pre farmaceutov ako nástroj zvyšovania kvality vysokoškolskej výučby z predmetu "Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení" KEGA Vargová Mária
012UVLF-4/2020 2020 2022 Implementácia moderných a inovatívnych technológií do vyučovacieho procesu fyziológie KEGA Ondrašovičová Silvia
Počet záznamov v databáze: 33
Strana 2 z 4
Skip to content