Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-16-0171 2017 2020 Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám APVV Koščová Jana
APVV-16-0176 2017 2021 Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb. APVV Gancarčíková Soňa
APVV-16-0203 2017 2021 Terapeutická a preventívna rekolonizácia kožného ekosystému pri dermatitídach u koní. APVV Styková Eva
IGA 1/2017 2017 2018 Identifikácia toxinogénnych druhov mikromycét izolovaných z vajec IGA Regecová Ivana
05/2017 2017 2018 Biochemický profil moču pri nádorových ochoreniach s potenciálom diagnostického využitia v praxi IGA Očenáš Peter
09/2017 2017 2018 Detekcia poškodení DNA lymfocytov po expozícii pesticídmi. IGA Galdíková Martina
03/2017 2017 2018 Vplyv zmien rastových podmienok na obsah biologicky aktívnych látok s antioxidačným účinkom v hubách rodu Cordyceps (Fr.) Link. IGA Ungvarská Maľučká Lucia
003UVLF-4/2017 2017 2019 Ochrana zvierat pred týraním – pokus o unifikáciu postupov orgánov veterinárnej starostlivosti, orgánov činných v trestnom konaní a súdov KEGA Takáčová Daniela
013UVLF-4/2017 2017 2019 Aplikácia progresívnych zobrazovacích technológií do edukačného procesu anatómie pre zvýšenie efektivity výuky a podporu integrácie s praxou KEGA Krešáková Lenka
002UVLF-4/2017 2017 2019 BVDV ozdravovacie programy u hovädzieho dobytka: Transfer poznatkov na osi prax - výučba - prax KEGA Vilček Štefan
Počet záznamov v databáze: 25
Strana 1 z 3
Skip to content