Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
09I03-03-V02-00012 2023 2026 Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) - UVLF ŠF EÚ Čížková Daša
APVV-22-0071 2023 2027 Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín APVV Vlčková Radoslava
APVV-22-0457 2023 2027 Bezantibiotické prístupy kontroly mastitíd dojníc so zvýšením hygieny prostredia na produkčných farmách APVV Zigo František
001UVLF-4/2022 2023 2025 Využitie a implementácia nových poznatkov vo výučbe hygieny chovu zvierat a welfare na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach KEGA Gregová Gabriela
1/0126/23 2023 2026 Antiproliferatívne komplexy s objemnými N- a O-donorovými aromatickými ligandami VEGA Váhovská Lucia
1/0236/23 2023 2026 Biomarkery kanínnych nádorov mliečnej žľazy: intracelulárne, voľné a exozomálne mikroRNA VEGA Petroušková Patrícia
1/0161/23 2023 2026 Diverzita a molekulová analýza Nosema spp. u včelstiev na Slovensku v súvislosti s výskytom reziduí pesticídov v prostredí VEGA Valenčáková Alexandra
KEGA:008UVLF-4/2023 2023 2025 Inovácia a modernizácia praktickej výučby predmetov genetika a klinická genetika za účelom zvýšenia kvality vzdelávania študentov KEGA Galdíková Martina
006UVLF-4/2023 2023 2025 „Výcvik psov pri zachovaní pohody zvierat“ edukačný materiál pre študijný program kynológia KEGA Lazár Peter
015UVLF-4/2023 2023 2025 Inovatívne metódy prípravy anatomických preparátov vo veterinárskej medicíne KEGA Krešáková Lenka
Počet záznamov v databáze: 16
Strana 1 z 2
Skip to content