Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
12/2020 2020 2021 Sledovanie vplyvu silybínu a dračej krvi na vybrané imunologické parametre v in vitro podmienkach IGA Faixová Dominika
03/2020 2020 2021 Úloha vtáčích rezervoárov v cirkulácii kliešťami prenášaných arbovírusov so zoonotickým potenciálom IGA Loziaková Peňazziová Katarína
15/2019 2019 2020 Prevalencia Babesia gibsoni u plemena americký pitbulteriér na východnom Slovensku a nové možnosti terapie IGA Karasová Martina
1/2019 2019 2020 Hodnotenie genotoxického a cytotoxického účinku insekticídu acetamipridu v bunkových kultúrach IGA Schwarzbacherová Viera
06/2018 2018 2019 Ovplyvnenie regeneračnej kapacity nervového tkaniva v in vitro podmienkach prostredníctvom produktov dospelých kmeňových buniek IGA Humeník Filip
04/2018 2018 2019 Štúdium anaplazmózy v chovoch koní vo vybratých lokalitách na Slovensku IGA Drážovská Monika
07/2018 2018 2019 Sledovanie letality a morfologických odchýlok u Artemia franciscana pôsobením pesticídu imidakloprid IGA Špalková Michaela
IGA 1/2017 2017 2018 Identifikácia toxinogénnych druhov mikromycét izolovaných z vajec IGA Regecová Ivana
05/2017 2017 2018 Biochemický profil moču pri nádorových ochoreniach s potenciálom diagnostického využitia v praxi IGA Očenáš Peter
09/2017 2017 2018 Detekcia poškodení DNA lymfocytov po expozícii pesticídmi. IGA Galdíková Martina
Počet záznamov v databáze: 16
Strana 1 z 2
Skip to content