Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0122/24 2024 2027 Štúdium parakrinnej signalizácie somatických kmeňových buniek ovplyvnených cieleným stimulačným mikroprostredím. VEGA Čížková Daša
1/0126/23 2023 2026 Antiproliferatívne komplexy s objemnými N- a O-donorovými aromatickými ligandami VEGA Váhovská Lucia
1/0236/23 2023 2026 Biomarkery kanínnych nádorov mliečnej žľazy: intracelulárne, voľné a exozomálne mikroRNA VEGA Petroušková Patrícia
1/0161/23 2023 2026 Diverzita a molekulová analýza Nosema spp. u včelstiev na Slovensku v súvislosti s výskytom reziduí pesticídov v prostredí VEGA Valenčáková Alexandra
1/0237/23 2023 2026 Kondiciované médium mezenchýmových kmeňových buniek tukového tkaniva a amniónových obalov: inovatívna terapia chronických rán VEGA Humeník Filip
1/0237/23 2023 2026 Kondiciované médium mezenchýmových kmeňových buniek tukového tkaniva a amniónových obalov: inovatívna terapia chronických rán VEGA Humeník Filip
1/0161/23 2023 2026 Diverzita a molekulová analýza Nosema spp. u včelstiev na Slovensku v súvislosti s výskytom rezíduí pesticídov v prostredí VEGA Valenčáková Alexandra
VEGA 1/0162/23 2023 2025 Zníženie používania antibiotík v programoch kontroly mastitíd dojníc VEGA Zigo František
1/0231/22 2022 2024 Nové možnosti diagnostiky a terapie chronických ochorení gastrointestinálneho aparátu u malých zvierat VEGA Fialkovičová Mária
1/0194/22 2022 2024 Genomická a klinická analýza očných ochorení v populácii národného plemena Československý vlčiak na Slovensku VEGA Trbolová Alexandra
Počet záznamov v databáze: 176
Strana 1 z 18
Skip to content