Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0753/17 2017 2020 Vplyv prírodných látok na nádorové mikroprostredie VEGA Takáč Peter
1/0658/17 2017 2020 Komplexný pohľad na vplyv prídavných látok na organizmus zvierat VEGA Faixová Zita
1/0576/17 2017 2019 Śtúdium využitia nových alternatívnych metód screeningu rezíduí antibiotík v systéme kontroly kokcidiostatík a ich rezíduí v potravinách a krmivách VEGA Kožárová Ivona
1/0571/17 2017 2019 Morfologická identifikácia prepojenia CNS s extrakraniálnymi zložkami lymfatického systému za fyziologických a patologických podmienok VEGA Maloveská Marcela
1/0408/17 2017 2019 Vplyv humínových kyselín na zdravie, produkčné ukazovatele a kvalitu mäsa brojlerových kurčiat VEGA Marcinčáková Dana
1/0107/17 2017 2019 Výskum etiologických, diagnostických, terapeutických a preventívnych aspektov digitálnej dermatitídy – závažného ochorenia paznechtov hovädzieho dobytka VEGA Mudroň Pavol
1/0081/17 2017 2020 Štúdium účinku prospešných mikroorganizmov a ich bioaktívnych produktov  na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov. VEGA Nemcová Radomíra
1/0161/17 2017 2019 Využitie krmiva suplementovaného probiotikami vo  výžive rýb za účelom produkcie zdravých potravín VEGA Popelka Peter
1/0633/17 2017 2019 Exopolysacharidy  Lactobacillus reuteri: štúdium ich imunomodulačného účinku na intestinálne epitelové bunky prasiat (IPEC-1) po čelenži s enterotoxigénnymi E. coli VEGA Tkáčiková Ľudmila
1/0486/17 2017 2019 Využitie sérových proteínov v diagnostike porúch zdravotného stavu zvierat VEGA Tóthová Csilla
Počet záznamov v databáze: 14
Strana 1 z 2
Skip to content