Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0319/20 2020 2023 Vývoj aktívnych krytí rán na báze hydrogélov obsahujúcich rastlinné extrakty stimulujúce hojenie rán u zdravých a diabetických potkanov VEGA
1/0376/20 2020 2023 Sekretóm a extracelulárne vezikuly kmeňových buniek vo vzťahu ku neuroregenerácii a neuroplasticite. VEGA Čížková Daša
1/0714/20 2020 2022 Nové diagnostické a terapeutické prístupy pre geriatrických psov s progresívnym poklesom kognitívnych funkcií. VEGA Farbáková Jana
1/0429/20 2020 2022 Molekulárno-genetická charakterizácia vírusu hepatitídy E u potravinových zvierat a riziká pre  humánnu populáciu VEGA Jacková Anna
1/0402/20 2020 2023 Vplyv aditív vo výžive monogastrických zvierat na produkčné zdravie, produkciu, kvalitu produktov a životné prostredie. VEGA Naď Pavel
1/0336/20 2020 2023 Využitie biocementov pri regenerácii chrupky a tvrdých tkanív VEGA Šimaiová Veronika
1/0314/20 2020 2023 Bielkoviny krvného séra ako významné biomarkery v diagnostike zdravotného stavu zvierat VEGA Tóthová Csilla
1/0113/20 2020 2022 Molekulová charakteristika vybraných zoonotických druhov a genotypov črevných patogénov v životnom prostredí na Slovensku VEGA Valenčáková Alexandra
1/0204/20 2020 2023 Štúdium mechanizmu účinku ľanového semena na funkcie samičích gonád a maternice zvierat VEGA Vlčková Radoslava
1/0557/20 2020 2022 Doba života singletového kyslíka v bunkách: cesta k zvýšenej efektívnosti fotodynamickej terapie nádorových ochorení VEGA Strejčková Alena
Počet záznamov v databáze: 11
Strana 1 z 2
Skip to content