Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0598/14 2014 2017 Nízkorozmerné koordinačné zlúčeniny obsahujúce deriváty 8-hydroxychinolínu vykazujúce antiproliferatívne účinky VEGA Váhovská Lucia
1/0847/13 2014 2016 Fitnes redukujúci efekt parazitárnych infekcií na preferencie mikrohabitatov rýb v procese osídľovania nového koryta rieky. VEGA Koščová Lenka
1/0374/14 2014 2016 Vplyv éterických olejov a minerálnych látok na fyziologické procesy v čreve a na antioxidačnú ochranu u zvierat VEGA Faixová Zita
1/0791/14 2014 2016 Nové prístupy v detekcii prírodných ohnísk autochtónnych pečeňových motolíc prežúvavcov (Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum) na Slovensku a ich aktuálny výskyt u raticovej zveri VEGA Iglódyová Adriana
1/0600/14 2014 2017 Tráviace proteinázy a membránovo-viazané exopeptidázy v larvách muchy domácej (Musca domestica) a bzučivky zelenej (Lucilia sericata) využívaných v larvoterapii. VEGA Kostecká Zuzana
1/0457/14 2014 2016 Fermentované biokrmivá obohatené o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty a ich vplyv na produkčné ukazovatele, zdravotný stav hydiny a kvalitu hydinového mäsa VEGA Marcinčák Slavomír
1/0447/14 2014 2016 Bielkoviny krvného séra a ich využitie ako biomarkerov v diagnostike ochorení u hospodárskych zvierat VEGA Tóthová Csilla
1/0090/14 2014 2017 Stanovenie nádorových markerov CEA, CA 15-3 a TPSA u klinicky zdravých psov a psov s nádormi. VEGA Valenčáková Alexandra
1/0342/14 2014 2016 Identifikácia a analýza agensov u zmiešaných vírusových infekcií ošípaných a diviakov VEGA Vilček Štefan
1/0916/14 2014 2016 Koexistencia prírodných klonov a biotypov hybridného komplexu rodu Cobitis v procesoch sukcesie VEGA
Počet záznamov v databáze: 10
Strana 1 z 1
Skip to content