Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0373/15 2015 2017 Úroveň minerálneho metabolizmu hospodárskych zvierat ku vzťahu ku modifikovaným krmivám VEGA Skalická Magdaléna
1/0258/15 2015 2018 Odhalenie potenciálnych faktorov neuroinvazívnych borélií spôsobujúcich neurozápal v CNS VEGA Bhide Mangesh Ramesh
1/0663/15 2015 2017 Vplyv kŕmnych aditív na produkčné zdravie zvierat VEGA Bujňák Lukáš
1/0214/15 2015 2017 Vplyv elektromagnetickej radiácie na štruktúru niektorých orgánov pohlavne nedospelých  potkanov VEGA Cigánková Viera
2/0125/15 2015 2017 Analýza post-traumatických zápalových a regeneračných procesov pozdĺž rostro-kaudálnej osi miechy po podaní mezenchýmových kmeňových buniek: imunohistochemická a neuroproteomická štúdia VEGA Čížek Milan
1/0009/15 2015 2018 Využitie gnotobiotických laboratórnych zvierat v štúdiu fyziológie tráviaceho traktu a vzájomných interakcií prirodzenej mikroflóry a patogénov tráviaceho traktu VEGA Gancarčíková Soňa
1/0455/15 2015 2017 Cirkulácia oportúnnych parazitárnych infekcií zvierat a ľudí VEGA qa-admin
1/0080/15 2015 2018 Štúdium ekológie a epidemiologickej úlohy krv cicajúcich dvojkrídlovcov (DIPTERA) pri šírení pôvodcov globálnych zoonóz a parazitóz v klimaticky sa meniacom Slovensku VEGA Kočišová Alica
1/0203/15 2015 2017 Využitie bielkovín krvného séra pri hodnotení porúch zdravotného stavu u dojníc v peripartálnom období VEGA Kováč Gabriel
1/0898/15 2015 2018 Štúdium prevalencie vrodených ochorení chrbtice u psov so zameraním na heretabilitu prechodových stavcov u plemena nemecký ovčiak a overenie účinku vybraných liečiv u zvierat po experimentálnom poškodení miechy VEGA
Počet záznamov v databáze: 20
Strana 1 z 2
Skip to content