Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
VEGA 1/0398/18 2018 2022 Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a diagnostike ochorení zvierat VEGA Pošivák Ján
1/0439/18 2018 2021 Analýza efektu povrchového antigénu (doména III proteínu E) vybraných flavivírusov na bunky neurovaskulárnej jednotky a syntéza inhibičného peptidu voči doméne III ako potencionálnej terapeutickej látky VEGA Bhide Katarína
1/0060/18 2018 2020 Vplyv elektromagnetickej radiácie počas prenatálneho vývoja potkanov na niektoré tkanivá a orgány z morfologického aspektu VEGA Cigánková Viera
1/0112/18 2018 2020 Sledovanie imunologických vlastností nových potenciálnych probiotických laktobacilov v in vitro a in vivo podmienkach pri infekcii Campylobacter jejuni u kurčiat VEGA Karaffová Viera
1/0398/18 2018 2021 Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a diagnostike ochorení zvierat VEGA Nagy Oskar
1/0382/18 2018 2020 Štúdium vplyvu metabolického syndrómu na reprodukčné procesy u kobýl VEGA Novotný František
1/0241/18 2018 2021 Kuracie embryo ako efektívny zvierací model v testovaní toxikologických účinkov hadieho jedu VEGA Petrilla Vladimír
2/0044/18 2018 2021 Vysokoenergetické mletie pre syntézu nanomateriálov bioprístupom a vybrané environmentálne aplikácie VEGA Salayová Aneta
1/0536/18 2018 2021 Nové aspekty cirkulácie črevných parazitárnych infekcií zvierat a ľudí VEGA Štrkolcová Gabriela
1/0479/18 2018 2021 Analýza procesu starnutia sietnice u psov VEGA Trbolová Alexandra
Počet záznamov v databáze: 11
Strana 1 z 2
Skip to content