Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0084/18 2018 2021 Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí. VEGA Weissová Tatiana
Počet záznamov v databáze: 11
Strana 2 z 2
Skip to content