Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0107/21 2021 2023 Aktivita svalových myogénnych kmeňových buniek a mikroflóra črevného traktu u hydiny VEGA Levkut Martin
1/0014/21 2021 2023 Anomálie intrakraniálnych žilových splavov u psov a ich klinický význam VEGA Šulla Igor
1/0554/21 2021 2024 Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospdárske zvieratá VEGA Faixová Zita
1/0208/21 2021 2023 Vplyv obezity a endokrinných ochorení kobyly na priebeh gravidity a vývoj žriebät / VEGA Novotný František
1/0071/21 2021 2023 Sledovanie vplyvu metabolitov vybraných lišajníkov na angiogenézu, proliferáciu nádorových buniek a rast patogénnych kvasiniek VEGA Balážová Ľudmila
1/0071/21 2021 2023 Sledovanie vplyvu metabolitov vybraných lišajníkov na angiogenézu, proliferáciu nádorových buniek a rast patogénnych kvasiniek VEGA Bačkorová Miriam
1/0015/21 2021 2024 Gnotobiotické laboratórne zvieratá asociované s humánnou mikrobiotou v štúdiu prevencie a terapie črevných zápalových chorôb (IBD). VEGA Gancarčíková Soňa
1/0156/21 2021 2024 Aplikácia viacnásobnej faktorovej analýzy na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vyrobeného vína pre dosiahnutie zníženia obsahu biogénnych amínov VEGA Semjon Boris
1/0166/21 2021 2024 Vplyv kombinovanej expozície neonikotinoidových insekticídov a azolových antimykotík na vybrané druhy necieľových organizmov  VEGA Schwarzbacherová Viera
1/0354/21 2021 2024 Štúdium replikácie, neurovirulentného potenciálu a vrodenej antivírusovej odpovede voči kliešťami prenášaným orbivírusom v hostiteľských bunkových modeloch VEGA Csank Tomáš
Počet záznamov v databáze: 12
Strana 1 z 2
Skip to content